EST ENG GER

  ETTEVÕTTEST
  TURBATOOTMINE
  METALLITÖÖD
  TRANSPORT
  ELEKTRIVÕRK

info@ramsiturvas.ee

Tel   433 3302
Faks 433 3226

AS Ramsi Turvas
Ramsi 71101
Pärsti vald
Viljandimaa

asukoht kaardil (Regio)
logo


ETTEVÕTTEST

 

Ramsi Turvas AS on asutatud 1991. aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on asutamisest alates olnud turba tootmine ja müük. Teiseks põhitegevusalaks on metallitööd ja masinaehitus.

 Selleks et meie turbatooted vastaksid klientide soovidele ja vajadustele oleme ennekõikke panustanud toodetava materjali kvaliteedile ja headele suhetele oma klientidega.

Turba tootmis protsessis oleme püüdnud ühendada Eesti turbatootjate pikaajalised kogemused tagamaks materjali kvaliteeti et rahuldada tänapäevaste taimekasvatajate, energiatootjate ja põllumeeste vajadusi.

Toodame turvast:

  • AIANDUSTURVAST, aianduse ja taimekasvatuse otstarbeks.
  • ENERGEETIKATURVAST ( kütte-freesturvas), soojatootmise otstarbeks.
  • PÕLLUMAJANDUSLIKKU  TURVAST,  põllumajanduse  ja loomakasvatuse otstarbeks (turvas kui mullastruktuuri parandaja ja allapanuturvas loomadele).

Ramsi Turvas AS on tegelenud turba ekspordiga asutamisest alates ja omab seega pikaajalist kogemust selles valdkonnas.

Algselt turbatootmist toetanud ning  masinaehituse ja remondibaasi ülesandeid täitnud osakonnast on tänaseks välja arenenud metallitööde ja masinaehituse osakond,mis põhiliselt toodab  metsatööde otstarbeks mõeldud tõstukeid ja  haagistõstukeid aga samuti ka erinevate kaupade veokitesse laadimiseks mõeldud laadimisplatvorme ja turbatootmis masinaid ja seadmeid.

Ettevõtte pakub ka transporditeenust platvorm- ja puistematerjaliveokitega ning masinaveo treilerveokiga.

Ettvõtte tegeleb ka soojatootmisega Ramsi alevikus ja omab ning haldab madal ja keskpinge elektrivõrku Ramsi alevikus ja selle lähiümbruses.

turbaraba

turba kogumine